Overdragelsesmøde på foreningskontoret

På overdragelsesmødet, på foreningskontoret i foreningen overdrages andelen fra sælger til køber.

I overdragelsesaftale er der aftalt hvornår du som sælger skal give fysiske adgang til andelen til køber. Dette tidspunkt er ikke nødvendigvis det samme som tidspunktet for mødet på kontoret.

Formålet med mødet på kontoret, er at du som sælger aflevere nøgler, samt at både køber og sælger bekræfter status op overdragelsen samt håndtering af fejl og mangler

På mødet får køber også udleveret tre nye systemnøgler og evt. vaskebrik til foreningen.

Som sælger må du gerne give besked, så snart foreningen kan spærre din vaskebrik, således at den ikke kan bruges – husk at aflevere vaskebrikken til foreningen og ikke køber.

Som sælger skal du medbringe:

  • Systemnøgler du ønsker at aflevere – opgang, mc-skur, barnevognsskur, hobbyrum, osv.
  • Ny andelshaver får udleveret nye systemnøgler – dvs. du skal ikke overdrage systemnøgler til køber.
  • Vaskebrik hvis du ikke ønsker at bruge den mere, den skal afleveres når du fra flytter da den kan genbruges.
  • Evt. dokumentation på udbedret fejl og mangler.
  • Andelsbevis

Selve overdragelsen tager cirka 15-20 minutter. Men som bestyrelse har vi sat god tid af til mødet.

Dit ansvar som sælger:

  • Sørg for at orientere køber om mødet, sted samt tidspunkt.

Hvis du eller køber er forhindret i at møde op, så udskyder vi overdragelse til næste måned.

Sidste gang du er i bygningen aflevere de sidste systemnøgler til foreningen i brevindkastet på kontoret!

Spørgsmål?

Skriv til info@ab-valkyrien.dk