GÅRDEN

Der er mange dejlige faciliteter i gården, mange af dem er beskrevet i det følgende. Dette er blot oplysende så hvis man ikke kender reglerne om gården kan de læses i husorden.

Fælles grill

Vi har et dejlig grillområde i midten af gården med fælles grill. Man er meget velkommen til at grille inden for området, enten ved brug af egen grill eller ved brug af fælles grillen. Derudover har vi tradition for at holde en grill dag i slutningen af maj eller starten af juni, hvor foreningen inviterer på grillet pølser, brød og sodavand. Dato for grill dagen ses i aktiviteter.

Affald

I gården har vi to affaldsskure. I affaldsskuerne kan der sorteres i henholdsvis almindelig brændbart, pap, papir, glas, batterier, pærer, småt elektronik, hårdt plast og metal.

Urtebed

Andelshaver Lotte Henriksen har startet et fælles urtebed ude foran Valkyriegade nummer 17. Her kan alle tage friske urter hver sommer til eget brug.

Legehus og sandkasse.

I midten af gården er der placeret lidt til de små: Legehuset “lille valkyrien” med tilhørende sandkasse kan benyttes af alle børn og deres legekammerater. I lille valkyrien findes der legeredskaber, som alle barnlige sjæle er velkomne til at benytte.

Cykler

Bagerst i gården er der cykelstativer til både almindelige cykler og ladcykler. Derudover er der også mulighed for at parkere cyklerne i cykelkældrene og i cykelstativerne på fortovet på Slangerupgade, Valkyriegade og Sigynsgade.

Cykler udenfor cykelstativer i gården er ikke tilladt.

Derudover afholdes der ca. en gang om året “cykel razzia” for at fjerne vildfarne cykler. Andelshavere bliver orienteret i god tid før en cykelrazzia, således at man kan markere sin cykel.

Tørrestativer

Der findes tørrestativer i begge ender af gården. Alternativt kan tørreloft benyttes. Husk klemmer

Fælles toilet

Vi har et fælles toilet i gården, som alle kan benytte.

Luftpumpe

Der er en luftpumpe, som passer til de fleste cykler.