VANDMÅLERE

Som der blev nævnt på generalforsamlingen 2016 skal der installeres koldt- og varmtvandsmålere i samtlige andele, da dette er blevet et lovkrav. Bestyrelsen er gået i gang. Der er installeret målere i 4 andele som test for at få en ide om projektets omfang. Der er derefter sagt ja til et tilbud.

Der er nu blevet sat vandmålere i alle opgange og projektet afsluttes indenfor nogle dage. Opdateret: 17/8-2017

De enkelte opgange bliver varslet individuelt så hold øje med opslag og se efter i jeres postkasse. Det er VVS firmaet Kridahl Tag & VVS der står for varslingen i de individuelle opgange sammen med viceværterne. Læs godt på deres instruktion, så kommer vi alle sammen hurtigt igennem projektet.

Hvis I vælger ikke at være hjemme eller ikke afleverer en nøgle, eller folkene ikke kan komme til rør pga. fyldte skabe, kommer I selv til at betale for opsætningen af den lovpligtige måler, resten af os andelshaverne skal jo ikke betale disse ekstra udgifter.

Alt efter hvordan jeres installation er lavet, kan antallet af målere svinge. Men som udgangspunkt får man sat minimum 2 op. Når målerne bliver sat op, ser vi også efter at diverse ventiler til at lukke for vandet virker. Hvis de er defekte skifter vi dem som en del af projektet og hvis der kan sættes en ventil på gør vi også det. Det er også noget som foreningen betaler, da det gør tingene nemmere når der skal laves service på vandmålerne, f.eks. udskiftning ved en defekt måler.