PUNKTERET RUDER

Vinduerne er andelsforeningens ejendom. Er der en rude i din andel som er punkteret, bliver den udskiftet af foreningen.

Når din rude punkterer, skal du henvende dig hos viceværterne og forklare hvilken rude det drejer sig om. Alt efter omstændighederne kan du blive bedt om at sende et billede af ruden eller også kommer viceværterne forbi.

1.       Hvordan foregår en udskiftning af en punkteret rude?

Andelshaveren melder en punkteret rude til viceværterne. Viceværterne bekræfter punkteringen og lægger et mærke i den pågældende andelshavers postkasse. Dette mærke skal sættes på ydersiden af den punkterede rude, så den kan ses udefra. Så snart der er et forsvarligt antal ruder i foreningen, der skal skiftes, bliver andelshaveren kontaktet af vores glarmester via post. Glarmesteren kommer forbi over 2 gange. Første gang for at måle størrelsen på ruden og anden gang for at skifte ruden.

2.       Er min rude punkteret?

Hvis du har fugt/kondens mellem glassene i dit vindue, så er ruden punkteret. Det er som regel nemmest at se om morgenen. Hvis du er i tvivl, kommer viceværterne gerne forbi og ser på det.

3.       Jeg har fugt på min rude, er min rude punkteret?

Hvis du kan tørre fugten væk, er ruden ikke punkteret. Fugten kan afhjælpes ved at lufte ud regelmæssigt. Tørrer du tøj i din andel, kan det fx forårsage fugt på ruderne.

4.       Jeg kan se at min nabo er ved at få udskiftet sin rude, kan jeg også få udskiftet min?

Du skal straks melde det til os så snart du opdager en punkteret rude. Hvis du venter med at henvende dig indtil udskiftning er gået i gang, er der ikke nogen garanti for at du også får skiftet din rude i denne omgang. Du skal så vente til næste omgang.

5.       Hvor ofte udskifter foreningen punkteret ruder?

Hyppigheden af udskiftningen varierer, da det kommer an på om hvor mange ruder vi bliver gjort opmærksomme på. Foreningen venter på et forsvarligt antal ruder for økonomisk vinding.

6.       Hvornår bliver min rude udskiftet? Det er lang tid siden jeg meldte min rude punkteret.

Se spørgsmål 5.

7.       Jeg er ikke hjemme når glarmesteren kommer, kan jeg lægge en nøgle et sted?

Hvis du ikke kan være hjemme når glarmesteren kommer forbi, kan du lægge en nøgle hos viceværterne i deres postkasse. Markér nøglen med din adresse. Husk at det kun er nøglen til lejligheden du skal aflevere. Nøgle til opgangen er ikke nødvendig.