GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter behov.

På generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen og suppleanter, godkendelse af årsregnskabet samt drifts- og likviditetsbudget. Yderligere behandles indkommende forslag.

Hvis andelshaver ønsker at opstille et forslag til generalforsamling skal dette være formanden i hænde absolut senest 8 hverdage før generalforsamlingen for at blive behandlet på den pågældende generalforsamling. Såfremt det ønskes at forslaget bliver medtaget i indkaldelsen til generalforsamlingen skal forslaget være formanden i hænde senest 15. september. Har du et forslag, som skal behandles på en generalforsamling, skal du selv fremlægge og stå på mål for dette, såfremt andre andelshavere har spørgsmål i forbindelse med dit forslag.

For yderligere regler ang. forslag se vedtægter.

Dato for næste generalforsamling er som udgangspunkt sidste tirsdag i oktober. For specifik dato for indeværende år – se aktiviteter.

Referater fra senest generalforsamling findes nedenfor.

2023

Ekstraordinære Generelforsamling – 9. februar 2023
AB Valkyrien – Ekstraordinære generalforsamling – 2023-02-09 – Indkaldelse

AB Valkyrien – Ekstraordinære generalforsamling – 2023-02-09 – Referat – underskrevet

2022

Ordinære Generelforsamling – 25. oktober 2022

AB Valkyrien – Ordinær generalforsamling – 2022-10-25 – Referat

AB Valkyrien – Indkaldelse til ordinær generalforsamling – samlet med bilag – 2022-10-25

2021

Ordinære Generelforsamling – 26. oktober 2021

AB Valkyrien – Generalforsamling – 2021-10-26 – Samlet indkaldelse med referat – underskrevet

AB Valkyrien – Årsrapport – 2020-2021 – Samlet – underskrevet

2020

Ordinære Generelforsamling – 20. oktober 2020

AB Valkyrien – Ordinære generalforsamling – 2020-10-20 – Referat – underskrevet

2019

Ordinære Generelforsamling – 22. oktober 2019

AB Valkyrien – Ordinær generalforsamling – 2019-10-22 – Referat

AB Valkyrien – Ordinær generalforsamling – 2019-10-22
AB Valkyrien – 2019-10-16 – Forslag fra andelshavere
AB Valkyrien – 2019-10-16 – Regnskabet klar til generalforsamlingen – samlet

Det godkendte 2018-2019 regnskab er under regnskaber.

2018

Ordinære Generelforsamling – 20. november 2018

AB Valkyrien – Ordinær generalforsamling – 2018-11-20 – Referat
AB Valkyrien – Indkaldelse til ordinær generalforsamling – 2018-11-20
AB Valkyrien – Ordinære Generalforsamling 2018 – Bestyrelsesberetning – 2017-2018
AB Valkyrien – Ordinære Generalforsamling 2018 – Budget 2018-2019 – 2018-10-12
AB Valkyrien – Nøgleoplysninger – Bilag 4 – 2017-2018
AB Valkyrien – Samlet årsrapport – 2017-2018
AB Valkyrien – Spørgsmål og svar til regnskabet 2017-2018

Ekstraordinære Generalforsamling den 5. april 2018

AB Valkyrien – Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling – 2018-04-05

AB Valkyrien – Ekstraordinære generalforsamling – 2018-04-05 – Referat

2017
Ordinær generelforsamling

AB Valkyrien – Ordinære generalforsamling – 2017-10-31

2016
Ordinær generelforsamling
ABValkyrien-generalforsamling-25-10-2016

2015
Ordinær generelforsamling
ABValkyrien-generelforsamling-27-10-2015

2014
Ordinær generelforsamling
ABValkyrien-ekstraordinær-generalforsamling-28-10-2014
Ekstra ordinær generelforsamling
ABValkyrien-ordinær-generalforsamling-28-10-2014

2013
Ordinær generelforsamling
ABValkyrien-ordinær-generalforsamling-29-10-2013
Ekstra ordinær generelforsamling
ABValkyrien-ekstraordinær-generalforsamling-29-10-2013

2012
Ordinær generelforsamling
ABValkyrien-generalforsamling-23-10-2012
Ekstra ordinær generelforsamling
ABValkyrien-ekstraordinær-generalforsamling-27-01-2012

2011
Ordinær generelforsamling
ABValkyrien-generalforsamling-25-10-2011

2010
Ordinær generelforsamling
ABValkyrien-generalforsamling-26-10-2010
Ekstra ordinær generelforsamling
ABValkyrien-ekstraordinær-generalforsamling-15-11-2010