HUSORDEN

A/B Valkyrien har også vedtaget en husorden, som udstikker generelle leveregler for andelshaverne og fremlejer. Udgangspunktet er, at andelshaverne tager hensyn til hinanden og passer godt på ejendommen.

Husordenen kan downloades her:

AB Valkyrien – Husorden – 2021-10-26