VENTELISTE

I A/B Valkyrien har vi en venteliste for folk, der er interesseret i at bo i andelsforeningen. Andelshaver har dog fri indstillingsret.

Dette betyder at der ikke er garanteret at en andel bliver solgt via ventelisten. Så hvis du står på
ventelisten kan der sagtens gå flere år før du bliver tilbudt en andel.

Der er bopælspligt I A/B Valkyrien og forældre køb er ikke muligt. Al fremleje og udlån (uanset længde) skal godkendes af bestyrelsen – også ved et enkelt værelse.
Hvis du ønsker at stå på listen skal vi bruge kontaktoplysninger, dvs. email og telefonnummer og kun disse informationer. Vi ønsker ikke information om hvad du evt. ønsker at gøre som andelshaver, hvis du bliver tilbudt en andel, hvad du har af uddannelse, alder osv.

Du skal også have mulighed for at købe en andel, dvs. være myndig samt have kontaktet dit pengeinstitut så du ikke skal i gang med en længere godkendelse hvis du bliver tilbudt en andel i A/B Valkyrien.

Vi tager ikke noget for at stå på ventelisten, modsat andre andelsboligforeninger. Derfor vil vi heller ikke bruge en masse tid på forespørgelser og “service” for på dem der står på listen.
På vores hjemmeside: https://www.ab-valkyrien.dk/ kan du finde regnskaber/vedtæger/husorden og andet godt. Boligafgiften er fra cirka kr. 3.000,00 op til kr. 5.000 om månedet alt efter ens a’conto beløb til varme og vand.

Skriv til info@ab-valkyrien.dk for at komme på ventelisten eller hvis du har spørgsmål til ventelisten.

ps. Vi har ikke brug for et system til at administrere vores venteliste……