REGNSKABER

Foreningens regnskaber bliver godkendt på den årlige generalforsamling. Regnskaberne for de seneste år kan ses her:

Regnskabet for 2021/2022 er ikke godkendt endnu på vores generalforsamling

AB Valkyrien – Ledelseserklæring – 2021-2022
AB Valkyrien – Revisionsprotokol – 2021-2022
AB Valkyrien – Årsrapport – 2021-2022

Tidligere regnskaber

AB Valkyrien – Årsrapport – 2020-2021 – Samlet – underskrevet

AB Valkyrien – Årsrapport – samlet – 2019-2020

Tidligere årsregnskabet for AB Valkyrien