Ekstraordinære generalforsamling – 9. februar 2023