VENTELISTE

Ventelisten i A/B Valkyrien fungere ved at en andelshaver kan bede om at benytte ventelisten i forbindelse med salg. Andelshaverne har ikke pligt til at benytte ventelisten.

Vi tager ikke noget for at stå på ventelisten, modsat andre andelsboligforeninger. Derfor vil vi heller ikke bruge en masse tid på forespørgelser og “service” for på dem der står på listen.

Der bliver brugt en uafhængig vurderingsmand når forbedringer/løsøre skal prissættes. Dvs. andelshaver har ingen indflydelse på prisen og kan heller ikke forlange mere end vurderingsmanden prissætter.

Der kan ikke indgå forbedringer/løsøre i en handel der ikke er med i vurderingen udfærdiget af vurderingsmanden.

Vi kan ikke oplyse om hvornår du kan forvente at få tilbudt en andel – Der kan sagtens gå mere en 4-5 år før du får et tilbud om en andel.
Siden 2020 er ventelisten blevet brugt to gange, fra august 2016 og frem er den brugt 8 gange. Så brug af ventelisten svinger meget, og vi kan derfor ikke give et tidsestimat.

På vores hjemmeside: http://www.ab-valkyrien.dk/ kan du finde regnskaber/vedtæger/husorden og andet godt. Boligafgiften er fra cirka kr. 3.000,00 op til kr. 5.000 om månedet alt efter ens a’conto beløb til varme og vand.

Forældre køb er ikke muligt og der er bopælspligt i A/B Valkyrien.

Al fremleje og udlån uanset længde skal godkendes af bestyrelsen

Hvis du ønsker at stå på listen skal vi bruge kontaktoplysninger, dvs. email og telefonnummer og kun disse informationer. Vi ønsker ikke information om hvad du evt. ønsker at gøre som andelshaver, hvis du bliver tilbudt en andel, hvad du har af uddannelse, alder osv.

Du skal også have mulighed for at købe en andel, dvs. være myndig samt have kontaktet dit pengeinstitut så du ikke skal i gang med en længere godkendelse hvis du bliver tilbudt en andel i A/B Valkyrien.

Skriv til info@ab-valkyrien.dk for at komme på ventelisten eller hvis du har spørgsmål til ventelisten.

ps. Vi har ikke brug for et system til at administrere vores venteliste……