GENBRUGSSTATION

Genbrugsstation

Der ligger en nærgenbrugsstation tæt på A/B Valkyrien. Her kan du komme af med mindre mængder affald. Der er ikke adgang for køretøjer. Nærgenbrugsstationen modtager ikke byggeaffald og sanitetsudstyr. Dette affald henvises til genbrugsstationerne.

Der er byttehylder, som fungerer på samme måde som byggecentralerne på genbrugsstationerne.

Haraldsgade nærgenbrugsstation

Vermundsgade 47A

2100 København Ø

Åbningstider:

Onsdag og fredag kl. 12 – 18

Søndag kl. 10 – 16

På helligdage, der falder på en hverdag, vil nærgenbrugsstationen have åben som om søndagen.

Lukket

Nærgenbrugsstationen har lukket den 24., 25., 26., og 31. december, samt 1 januar.

Sorteringvejledningen kan hentes her.

Tjek altid Haraldsgade nærgenbrugsstations hjemmeside for ændret åbningstider eller ændringer i sorteringsvejledningen af affald.